Petrichor

Olieverf op papier / oil on handmade paper
13 x 20 cm. € 150,-
(for English see text below)

Koop / Buy

Als het een tijd niet geregend heeft en de aarde droog en stoffig is, smachten bomen, planten en struiken naar wat regen. Als die regen dan eindelijk valt, hangt er vaak een bijzondere geur boven de aarde. Die geur heeft een eigen naam: Petrichor. Het woord Petrichor is afkomstig uit het Oudgrieks en is opgebouwd uit de woorden petra (steen) en ichōr, een woord dat gebruikt wordt als aanduiding voor het bloed van de goden uit de Griekse mythologie. Volgens deze verklaring ruiken we dus godenbloed, maar dat is natuurlijk onzin.

If it hasn’t rained for a while and the earth is dry and dusty, trees, plants and shrubs yearn for some rain. When that rain finally falls, there is often a special smell above the earth. That fragrance has its own name: Petrichor. The word Petrichor comes from Ancient Greek and is made up of the words petra  (stone) and  ichōr, a word used to designate the blood of the gods in Greek mythology. According to this statement, we therefore smell gods’ blood, but that is of course nonsense.