Ton Bartels is een Nederlandse kunstenaar. Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, waar hij in 1978 afstudeerde. Ton Bartels woont en werkt in Houten.


Zijn artistieke herconfiguraties van bekende iconische beelden uit de Griekse mythologie met uitstapjes naar andere onderwerpen uit de (kunst)geschiedenis zijn kenmerkend voor hem. Ton Bartels` posthistorische werk onderzoekt zorgvuldig de lineariteit van het historisch perspectief ingebed in ons visuele begrip van het verleden.

Afwisselend kan hij beschreven worden als zowel ‘een ongebonden geest die kunstenaar werd’ als wel als ‘een hedendaagse beeldenstormer’, en neemt zijn kunst een ruimte in buiten onze traditionele opvatting van geschiedenis om zo een brug te worden tussen verschillende tijdperken en zijn nieuwe vorm van beeldtaal.

Bartels’ hybride esthetiek daagt uit. Zowel visueel als inhoudelijk. Hij maakt daarbij gebruik van een hoog niveau van vakmanschap dat gebaseerd is op klassieke schildertechnieken in combinatie met een hedendaagse kijk op de mogelijkheden van beeldbewerking. Daarbij is een dynamische, haast fauvistische penseelvoering leidend tezamen met een soms ingetogen coloriet.
Wil je een schilderij aanschaffen neem dan contact op:
+31 6 288 732 18 of info@tonbartels.nl

Ton Bartels is a Dutch artist. He studied at the Gerrit Rietveld Academy, where he graduated in 1978.

Ton Bartels lives and works in Houten. Characteristic are his artistic reconfigurations of well-known iconic images from Greek mythology with forays into other art history subject. Ton Bartels’ posthistorical work carefully examines the linearity of the historical perspective embedded in our visual understanding of the past.

Alternately described as both ‘an unfettered spirit turned artist’ and ‘a contemporary iconoclastic’, his art takes a space beyond our traditional understanding of history to become a bridge between different eras and its new form of visual language. Bartels’ hybrid aesthetic is challenging. He uses a high level of craftsmanship that is based on classical techniques in combination with a twenty-first-century view of the possibilities of image editing, in which an almost Fauvist brushwork is leading.

If you would like to purchase a painting, please contact:
+ 31 06 288 732 18 or info@tonbartels.nl

 

 

 

 

 

 

Teksten: Wikipedia en Historiek