Nephele

Olieverf op board / Oil on board
24 x 18 cm. € 195,-
(for English see text below)

Uit de vereniging van de wolk, Nephele genaamd, en van Ixion ontstond het monster Centaurus, de vader van de centauren. Ixion was de koning van de Lapithen. Hij huwde met Dia, de dochter van koning Deioneus, aan wie hij een grote bruidsschat beloofde. Toen zijn schoonvader Deioneus hem na het huwelijk maande om de bruidsschat te betalen, vermoordde Ixion hem. Hij was daarmee de eerste sterveling op aarde die een bloedverwant doodde. Daarop werd hij waanzinnig en door iedereen verstoten. Zeus zelf reinigde Ixion uiteindelijk van die bloedschuld en maakte hem zelfs tot tafelgenoot van de goden. Ixion toonde echter weinig dankbaarheid tegenover zijn weldoener, want hij probeerde diens echtgenote Hera te verleiden. Zeus verving haar toen door een wolk met de gedaante van zijn vrouw.

He was king of the Lapiths, a mountain people in Thessaly. He married Dia, the daughter of King Deioneus, to whom he promised a large dowry. When his father-in-law Deioneus admonished him after the marriage to pay the dowry, Ixion killed him. He was the first mortal on earth to kill a relative. Then he became mad and rejected by everyone. Zeus himself eventually cleansed Ixion of that bloodguilt and even made him a companion of the gods. However, Ixion showed little gratitude to his benefactor, for he tried to seduce his wife Hera. Zeus then replaced her with a cloud in the form of his wife. From the union of that cloud (called Nephele) and of Ixion came the monster Centaurus, the father of the centaurs.