Val van Phaëton / Fall of Phaëton

Olieverf op canvas / Oil on canvas
30 x 40 cm. € 575,-
(for English see text below)

Koop / Buy

Phaëton, de stralende, wilde de zonnewagen van Helios besturen om te bewijzen dat hij de zoon van deze zonnegod is. Echter halverwege raakten de vier vurige paarden in de war.  Phaëton raakte in paniek en wist niet meer hoe hij de teugels moest besturen. Zij scheerden zo dicht langs de aarde dat een groot deel ervan verschroeide. Volgens de oude Grieken ontstond op die manier de Nubische woestijn en kregen de volken daar een donkere huid. Oppergod Zeus wilde verdere vernieling voorkomen. Hij stuurde een bliksemschicht die de jongen raakte. Phaëton viel uit de wagen, stortte neer op aarde en was op slag dood.

Phaeton, the radiant one, wanted to drive Helios’ sun chariot to prove that he is the son of this sun god. However, halfway through, the four fiery horses got confused. Phaeton panicked and didn’t know how to control the reins. They skimmed the earth so close that much of it scorched. According to the ancient Greeks, the Nubian desert was created in this way and the peoples there got dark skin. Supreme god Zeus wanted to prevent further destruction. He sent a bolt of lightning that hit the boy. Phaeton fell from the chariot, fell to the ground and was killed instantly.