Diomedes

Olieverf op board / Oil on board
25 x 25 cm. Verkocht / Sold
(for English see text below)

Diomedes (Oudgrieks: Διομήδης) was koning van Argos ten tijde van de Trojaanse Oorlog. Hij was een zoon van Tydeus en Deipyle. Tydeus was bekend van Zeven tegen Thebe. Om de dood van zijn vader bij die gelegenheid te wreken, trok hij met de zonen van de andere bij Thebe gesneuvelde koningen op tegen de stad, met meer succes dan zijn vader. Deze zonen die hun vaders wreekten werden de Epigonen genoemd. Diomedes was een van de belangrijkste Griekse helden van de Trojaanse Oorlog. Wel tachtig schepen waren onder zijn aanvoering uit Argos en Tyrene gekomen. Diomedes heeft veel Trojanen gedood. Met de hulp van de godin Pallas Athena verwondde hij zowel Aphrodite, de godin van de liefde, als Ares, de god van de oorlog, die beiden aan de kant van de Trojanen vochten. Diomedes stond bekend om zijn kunde met de lans en de strijdwagen en was vermaard om zijn strijdkreet

Diomedes (Ancient Greek: Διομήδης) was king of Argos during the Trojan War. He was a son of Tydeus and Deipyle. Tydeus was known for Seven Against Thebes. To avenge his father’s death on that occasion, he marched against the city with the sons of the other kings slain at Thebes, with more success than his father. These sons who avenged their fathers were called the Epigones. Diomedes was one of the main Greek heroes of the Trojan War. As many as eighty ships had come under his command from Argos and Tyrene. Diomedes killed many Trojans. With the help of the goddess Pallas Athena, he wounded both Aphrodite, the goddess of love, and Ares, the god of war, both of whom fought on the side of the Trojans. Diomedes was known for his skill with the lance and the chariot and was renowned for his battle cry.