Hesione

Olieverf op canvas / Oil on canvas
30 x 24 cm. Verkocht / Sold
(for English see text below)

Hesione was de dochter van koning Laomedon van Troje. Haar vader had de goden Poseidon en Apollon een muur voor zijn stad laten oprichten, maar weigerde na de bouw ervan het bedongen loon te betalen. Daarom zond Poseidon een zeemonster dat het land verwoestte. Om de toorn van de goden te bevredigen, zou Hesione, op aanraden van het orakel van Apollon, aan dit monster moeten worden geofferd. Herakles, die net was teruggekeerd van zijn tocht naar de Amazonen, kwam in Troje aan en nam het op zich om Hesione te redden. Nadat Herakles Hesione had gered, weigerde Laomedon zijn belofte gestand te doen. Daarom trok de held, na een vloot schepen en een aantal voorname helden uit Griekenland verzameld te hebben, tegen Laomedon op en slaagde erin de stad te veroveren. Laomedon en al zijn zonen, met uitzondering van Podarkes, werden gedood en Hesione viel de overwinnaar in handen. Herakles behield haar echter niet voor zichzelf, maar schonk haar aan zijn vriend Telamon, die hem bij de verovering der stad trouw had bijgestaan.

Hesione was the daughter of King Laomedon of Troy. Her father had the gods Poseidon and Apollon erect a wall for his city, but refused to pay the stipulated wages after its construction. So Poseidon sent a sea monster that destroyed the land. To satisfy the wrath of the gods, Hesione, on the advice of the oracle of Apollon, should be sacrificed to this monster. Heracles, who had just returned from his journey to the Amazons, arrived in Troy and took it upon himself to rescue Hesione. After Heracles saved Hesione, Laomedon refused to keep his promise. Therefore, having gathered a fleet of ships and a number of great heroes from Greece, the hero advanced against Laomedon and succeeded in capturing the city. Laomedon and all his sons, except Podarkes, were slain, and Hesione fell to the victor. Heracles, however, did not keep it for himself, but gave it to his friend Telamon, who had faithfully assisted him in the conquest of the city.