Leda en de Zwaan / Leda and the Swan

Olieverf op canvas / Oil on canvasboard
30 x 24 cm. € 375,-
(for English see text below)

Koop / Buy

De Griekse Leda werd geboren als dochter van koning Thestius van Aetolië. Ze trouwde met Tyndareus die de koning was van Sparta. Over hun nakomelingen bestaan verschillende verhalen. In ieder geval kregen ze samen een dochter die Clytaemnestra heette.
Leda kreeg nog een aantal kinderen bij een andere bijzondere man: de oppergod Zeus. Hij had de koningin op een dag gezien en probeerde haar te verleiden. Doordat zij niet makkelijk te benaderen was, nam de god de gestalte aan van een zwaan. Toen hij dichtbij was, bezwangerde Zeus haar. De overmeesterde en overrompelde Leda ging diezelfde dag nog met haar echtgenoot Tyndareus naar bed. Leda baarde Leda hierna twee eieren. Uit het ene ei kwam Helena die wordt gezien als de mooiste vrouw van de klassieke oudheid. Uit het andere ei kwamen twee zonen genaamd de Dioscuren. Ze worden ook wel de goddelijke kinderen van Zeus genoemd. De jongens heetten Pollux (Polydeukes) en Castor (Kastor).

The Greek Leda was born as the daughter of King Thestius of Aetolia. She married Tyndareus who was king of Sparta. There are different stories about their descendants. In any case, they had a daughter together named Clytemnestra.
Leda had a number of children with another special man: the supreme god Zeus. He had seen the queen one day and tried to seduce her. Because she was not easy to approach, the god took the form of a swan. When he got close, Zeus impregnated her. The overpowered and stunned Leda went to bed with her husband Tyndareus that very day.

Leda then bore Leda two eggs. From one egg came Helena, who is considered the most beautiful woman of classical antiquity. From the other egg came two sons called the Dioscuri. They are also called the divine children of Zeus. The boys were named Pollux (Polydeukes) and Castor (Kastor).